Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Hit
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Wydanie podręcznika z prawa międzynarodowego zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym, a także negatywne skutki prawne spowodowane brakiem uznania nowego rządu. Dramatyczną sytuację humanitarną i prawną uchodźców we współczesnym świecie omówiono na podstawie Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu prawnego uchodźców. Wykorz


Zobacz więcej
1
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *