Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych
Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

W podręczniku przedstawiono kluczowe zagadnienia i instytucje prawa papierów wartościowych, takie jak:, pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych,, przenoszenie praw z papierów wartościowych,, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe),, towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe),, udziałowe papier


Zobacz więcej
1
Wprowadzenie do prawa papierów wartościowych

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *