MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski

MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski
Hit
MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski

W Meritum z postepowania administracyjnego uwzględniono najnowsze regulacje dotyczące zwalczania skutków padnemii COVID-19 oraz wynikające z tych aktów nowelizacje obowiązujących ustaw. Celem publikacji jest kompleksowe, przystępne i przejrzyste przedstawienie zagadnień wszczęcia, przebiegu oraz zakończenia postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania przed sądami administracyjnymi – wskazujące praw


Zobacz więcej
1
MERITUM Postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne Marek Wierzbowski

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *