Egzamin wstępny 2020. Teksty ustaw. Aplikacja adwokacka i radcowska. Tom I

Egzamin wstępny 2020. Teksty ustaw. Aplikacja adwokacka i radcowska. Tom I
Egzamin wstępny 2020. Teksty ustaw. Aplikacja adwokacka i radcowska. Tom I

Stan prawny: 1 czerwca 2020 roku, Tom I zawiera: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, Prawo wekslowe, Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Prawo spółdzielcze, Ustawa o własności lokali, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawa o księgach wieczystych


Zobacz więcej
1
Egzamin wstępny 2020. Teksty ustaw. Aplikacja adwokacka i radcowska. Tom I

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *