Wnioski, decyzje, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD ponad 110 wzorów w obrocie nieruchomościami

Wnioski, decyzje, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD ponad 110 wzorów w obrocie nieruchomościami
Wnioski, decyzje, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD ponad 110 wzorów w obrocie nieruchomościami

Publikacja podzielona jest na 8 rozdziałów i zawiera wzory podstawowych dokumentów administracyjnoprawnych dotyczących ustanowienia, przeniesienia, odebrania lub zmodyfikowania praw rzeczowych i praw obligacyjnych oraz trwałego zarządu przysługujących do nieruchomości. Zawiera również wzory dokumentów dotyczących ponoszenia niektórych opłat publicznoprawnych w zakresie gospodarowania i rozgraniczania nieruchomościami. Wzory te służą przybliżeniu


Zobacz więcej
1
Wnioski, decyzje, orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości z objaśnieniami i płytą CD ponad 110 wzorów w obrocie nieruchomościami

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *