Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prezentowany <strong>Komentarz</strong> w sposób precyzyjny i jasny pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką <strong>Prawa budowlanego</strong>. Kolejne, 10. wydanie Komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) pod redakcją prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając j


Zobacz więcej
1
Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *