Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne

Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne
Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne

Prezentowana publikacja oparta jest na podejściu interdyscyplinarno-międzyobszarowym. Autor ukazuje koncepcję probacji, która pozwala na stosowanie we wspomaganiu i nabywaniu umiejętności komunikacyjnych, rozwojowych i przystosowawczych osób karanych, wartości kreujących ich tożsamość osobową.


Zobacz więcej
1
Probacja Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa Konteksty antropologiczno-filozoficzne

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *