Prawo o adwokaturze Komentarze praktyczne

Prawo o adwokaturze Komentarze praktyczne
Prawo o adwokaturze Komentarze praktyczne

Ustawa reguluje zasady funkcjonowania Adwokatury, wskazując cele, do jakich została powołana. Wśród nich należy przede wszystkim wymienić udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Ustawa zawiera regulacje dotyczące świadczenia usług adwokackich, określając jednocześnie zamknięty katalog form wykonywania zawodu. Akt prawny defi niuje zawód adwokata jako świadc


Zobacz więcej
1
Prawo o adwokaturze Komentarze praktyczne

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *