Postępowanie karne Boratyńska Chojniak

Postępowanie karne Boratyńska Chojniak
Postępowanie karne Boratyńska Chojniak

Podręcznik z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Opracowanie uwzględnia stan prawny obowiązujący od 1 lipca 2015 r., a więc po wejściu w życie dwóch ustaw gruntowanie nowelizujących kodeks postępowania karnego i zmierzających przede wszystkim do zwiększenia kontradyktoryjności oraz przyspieszenia procesu karnego., Autorzy książki w posz


Zobacz więcej
1
Postępowanie karne Boratyńska Chojniak

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *