Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD
Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Książka zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym.,Prezentowana publikacja podzielona została na rozdziały dotyczące m.in.:,właściwości organów (m.in. wniosek podmiotu dotkniętego wystąpieniem sporu o właściwość, wniosek organu pozostającego w sporze o właściwość),,wyłączenia pracownika oraz organu (m.in. wniosek pracownika organu o wyłączenie


Zobacz więcej
1
Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *