The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego

The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego
The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego

Książka, wydana w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie, zawiera angielskie tłumaczenie <strong>Kodeksu cywilnego</strong>. Obejmuje ono ostatnią nowelizację Kodeksu, obowiązującą od 21 czerwca 2015 roku. Prezentowane tłumaczenie uwzględnia najbardziej aktualne trendy językowe w doktrynie i orzecznictwie Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że anglosaskie systemy prawne są zupełnie inne od systemów prawa kodyfikowanego


Zobacz więcej
1
The Civil Code Kodeks cywilny angielskie tłumaczenie Kodeksu cywilnego

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *