Procedury geodezyjno-prawne ustalania granic i podziałów nieruchomości

Procedury geodezyjno-prawne ustalania granic i podziałów nieruchomości
Procedury geodezyjno-prawne ustalania granic i podziałów nieruchomości

Książka przeznaczona jest dla pracowników organów administracji publicznej i sądów, do kompetencji których należy orzecznictwo w sprawach ustalania przebiegu granic i podziałów nieruchomości. Dla adwokatów, sędziów czy radców prawnych stanowić może pogłębioną analizę poszczególnych procedur, przydatną w procesach dotyczących zaistniałych w trakcie ich realizacji sporów granicznych czy innych zdarzeń wymagających procesowej interwencji. Zainteresu


Zobacz więcej
1
Procedury geodezyjno-prawne ustalania granic i podziałów nieruchomości

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *