Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich z wzorami dokumentów

Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich z wzorami dokumentów
Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich z wzorami dokumentów

Książka omawia zagadnienia dotyczące organizacji wewnętrznej organów stanowiących w jednostkach samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem kluczowych elementów ich ustroju i funkcjonowania w strukturze gminy, powiatu i województwa, w tym m.in.:, zasady wyboru i odwołania organu stanowiącego oraz wykonawczego w strukturze gminy, powiatu, województwa,, podstawowe zadania i kompetencje organów stanowiących, a także relacje między tymi organa


Zobacz więcej
1
Organizacja wewnętrzna rad gmin i powiatów oraz sejmików wojewódzkich z wzorami dokumentów

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *