Ustawa o usługach płatniczych Komentarze Beck Michał Grabowski

Ustawa o usługach płatniczych Komentarze Beck Michał Grabowski
Hit
Ustawa o usługach płatniczych Komentarze Beck Michał Grabowski

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 19.8.2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.). Niniejsza ustawa określa zasady świadczenia usług płatniczych oraz wydawania i wykupu pieniądza elektronicznego. W komentarzu omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:, warunków świadczenia usług płatniczych, w szczególności dot. przejrzystości postanowień umownych i wymogów w zakresie informowania o usługa


Zobacz więcej
1
Ustawa o usługach płatniczych Komentarze Beck Michał Grabowski

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *