Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Mojak Widło

Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Mojak Widło
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Mojak Widło

Komentarz stanowi rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: stron, trybu zawierania oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków zastawnika oraz zastawcy, trybu zaspokojenia praw zastawnika oraz organizacji i funkcjonowania rejestru zastawów. Zawiera także praktyczne wskazówki, jak zredagować umowę, wskazuje na katalog przedmiotów zast


Zobacz więcej
1
Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz Mojak Widło

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *