Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2020

Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2020
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2020

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:,,- Kodeks spółek handlowych,- Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw,- Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym,- Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,- Ustawa


Zobacz więcej
1
Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa 2020

Zostaw komentarz

twój adres email jest bezpieczny *